Riding a Boat Crossing Central Kalimantan Forest by Brurce Mecca (August 2018)

هنگامی که کشور تو یک مطالعه موردی است: طرفدار محیط زیست بودن در ییل

تجربه و دانش من، و تجربیات همه اقلیت‌ها، اهمیت دارد، حتی وقتی آن دیدگاه‌ها به دلیل همه‌ی تلاش‌های دیگر برای این که مردم را آگاه کنند، بی‌اهمیت احساس می‌شوند
Indonesia, Southeastern Asia

Story by Brurce Mecca. Translated by Atousa Nasertork
Published on August 24, 2020.

This story is also available in GB ar de es id it ptListen to this story:


من در ماه می سال 2019 در مقطع ارشد علوم محیط زیستی از دانشگاه ییل (آمریکا) فارغ‌التحصیل شدم. من اهل اندونزی هستم، کشوری که به تنوع فرهنگی، جنگل‌های استوایی سرسبز، و مشکلات محیط زیستی عظیم معروف است.[1]

تجربه‌ی من در ییل داستان تضاد بین هویت من به‌عنوان یک طرفدار محیط زیست اندونزیایی و تحصیل من با محققین محیط زیست ییل با دیدگاه غرب محور درباره‌ی کشور زادگاه من بود.

برای بسیاری از طرفداران محیط زیست غربی، اندونزی یک محل مطالعاتی است  یک آزمایشگاه بزرگ برای بررسی مشکلات اجتماعی-محیط زیستی استوایی و حفظ جنگل بارانی. بسیاری از همکلاسی‌های آمریکایی من در اندونزی کار می‌کردند. مشاور پایان‌نامه من برای پژوهشش درباره‌ی بوم‌شناسی انسانی در اندونزی شهرت دارد. من به سمت ییل کشیده شدم تا به میز متخصصین اندونزی ملحق شوم، اما من دیدگاه‌هایم را به عنوان یک اندونزیایی بومی با افراد علمی غرب متناقض دیدم. برای مثال، هنگامی که من توضیح دادم که مداخله‌های طراحی شده توسط پژوهشگران غربی برای کاهش آتش جنگل در واقع به حقوق زمین کشاورزان اندونزیایی آسیب می‌زند، به‌عنوان زیادی "بدبین" دیده شدم. برای مشارکت در مکالمه، من یاد گرفتم که درکم از کشور خودم را مطابق با دانش از پیش موجود آن‌ها و تفکرات غرب محور[2] آن‌ها درباره‌ی اندونزی دوباره چارچوب‌بندی کنم.

 هنگامی که من پژوهشم بر روی مسائل محیط زیستی در اندونزی را در دانشگاه ییل ارائه دادم، اغلب مورد این پرسش قرار می‌گرفتم: "چه چیزی مسائل محیط زیستی در اندونزی را نسبت به کشورهای دیگر بسیار منحصر به فرد می‌کند؟" این سوال به نظر عادی می‌رسید، تا زمانی که متوجه شدم از من خواسته می‌شود که دفاع کنم چرا اندونزی لایق توجه جامعه علمی است. برای همتایان من و استادان، پژوهش ارزشمند پژوهشی است که ایده‌های جدید تولید کند. آن‌ها اندونزی را به‌عنوان آزمایشگاه مرموز و بزرگ در خاور دور می‌دیدند که برای فرضیه‌سازی مناسب است. اما برای من و اجتماعاتی که با آن‌ها کار می‌کنم، نظریه‌های متفکرانه اثر کمی در عنوان کردن مشکلات محیط زیستی محسوس و قریب‌الوقوع که زندگی‌های بسیاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دارند. مشکلات محیط زیستی در اندونزی منحصربه‌فرد باشند یا نه، این حقیقت که دانشگاهیان غربی در حل این مسائل شکست خورده‌اند دلیل مهم‌تری برای طرفداران محیط زیست اندونزیایی، مانند من، است تا به کارکردن ادامه دهند.

با وجود این‌که ییل به خود افتخار می‌کند که پژوهش گسترده‌ای بر روی اندونزی انجام می‌دهد، من متوجه شدم بیشتر پژوهشگران ییل فقط در دو مسئله با اندونزی مرتبط هستند -جنگل‌زدایی استوایی و اورانگوتان‌ها. بنابراین، برای جلب علاقه به پژوهش خود درباره‌ی جوامع تحت تاثیر حفاظت از زمین ذرت[3]، باید درباره‌ی موضوعاتی همچون "جنگل‌زدایی" و "کاهش تنوع‌زیستی" که پژوهشگران ییل را علاقه‌مند می‌کرد صحبت می‌کردم، بااینکه بر روی آن موضوعات متمرکز نبودم. با وجود این که متخصص مقیم بر روی سیاست زمین‌ ذرت مالزیایی در ییل بودم، من حس ثابت حقارت و طردشدگی توسط محققین غربی اندونزی را تجربه کردم زیرا دانشی که من تولید کردم فقط براساس این که چطور با اولویت‌های آن‌ها همخوانی داشت ارزش‌گذاری می‌شد. من آموختم که برای این‌که چشم‌اندازهایم مورد احترام و درک قرار گیرد، باید ابتدا چشم‌اندازهای همکلاسی‌های غربی و استادهایم را درک کنم و یاد بگیرم براساس قوانین ییل صحبت کنم. دوم، متوجه شدم ییل چنان عمیق در غرب محور بودن فرو رفته است که احتمالا هیچگاه پیچیدگی دیدگاه‌های من را درک نخواهد کرد. این منتج به سومین درس من از ییل شد: تجربه و دانش من، و تجربیات همه اقلیت‌ها، اهمیت دارد، حتی وقتی آن دیدگاه‌ها به دلیل همه‌ی تلاش‌های دیگر برای این که مردم را آگاه کنند، بی‌اهمیت احساس می‌شوند. برای من زمان زیادی برد تا بیاموزم داستان خودم را چطور بیان کنم و شنیده شوم. خوشبختانه، هرچه افراد بیشتری چون من بر روی میز دانشگاهی می‌نشینند، برای افرادی که پس از آن‌ها می‌آیند به آن اندازه طول نمی‌کشد زیرا تجربیات آن‌ها از ابتدا تشخیص داده می‌شود.


[1]پانویس‌ها:

 به‌خصوص در میان انسان‌شناس‌های محیط زیستی، اندونزی برای تضادهای محیط زیستی بدنام است: علایق مالی در حال تخریب جنگل استوایی، قانون‌زدایی تحت حمایت دولت برای حفاظت محیط زیستی، آلودگی پلاستیکی اقیانوس گسترده، و قطعا اورانگوتان‌های در معرض انقراض.

[2] منظورم از "غرب محور"، اولویت‌دهی به دیدگاه‌های اروپایی و آمریکای شمالی بر روی همه مسائل است؛ در این مورد، به‌طور خاص تفاوت پژوهش اروپایی و آمریکای شمالی درباره‌ی اندونزی بر روی دانش خود اندونزیایی‌ها.

[3] اطلاعات بیشتر در پروفایل CIFOR من:

https://www.cifor.org/feature/usaid-cifor-fellowship/brurce-muhammad-mecca/ 

یا پروفایل موسسه منابع استوایی:

https://tri.yale.edu/people/brurce-mecca


How does this story make you feel?

Follow-up

Do you have any questions after reading this story? Do you want to follow-up on what you've just read? Get in touch with our team to learn more! Send an email to
[email protected].

Talk about this Story

Please enable cookies to view the comments powered by Disqus.

Share your story

Every story we share is another perspective on a complex topic like migration, gender and sexuality or liberation. We believe that these personal stories are important to better understand what's going on in our globalised society - and to better understand each other. That's because we are convinced that the more we understand about each other, the easier it will be for us to really talk to one another, to get closer - and to maybe find solutions for the issues that affect us all. 

Do you want to share your story? Then have a look here for more info.

Share Your Story

Subscribe to our Monthly Newsletter

Stay up to date with new stories on Correspondents of the World by subscribing to our monthly newsletter:

* indicates required

Follow us on Social Media

Brurce Mecca

Brurce Mecca

I am a 25 year old Indonesian working on climate change, while volunteering for minority rights issues on the side. In my free time I enjoy visiting art exhibitions, live music, and jogging.

Other Stories in فارسی
Show all

Get involved

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

Share Your Story

Community Worldwide

Correspondents of the World is not just this website, but also a great community of people from all over the world. While face-to-face meetings are difficult at the moment, our Facebook Community Group is THE place to be to meet other people invested in Correspondents of the World. We are currently running a series of online-tea talks to get to know each other better.

Join Our Community

EXPLORE TOPIC Education

Global Issues Through Local Eyes

We are Correspondents of the World, an online platform where people from all over the world share their personal stories in relation to global development. We try to collect stories from people of all ages and genders, people with different social and religious backgrounds and people with all kinds of political opinions in order to get a fuller picture of what is going on behind the big news.

Our Correspondents

At Correspondents of the World we invite everyone to share their own story. This means we don't have professional writers or skilled interviewers. We believe that this approach offers a whole new perspective on topics we normally only read about in the news - if at all. If you would like to share your story, you can find more info here.

Share Your Story

Our Editors

We acknowledge that the stories we collect will necessarily be biased. But so is news. Believing in the power of the narrative, our growing team of awesome editors helps correspondents to make sure that their story is strictly about their personal experience - and let that speak for itself.

Become an Editor

Vision

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

View Our Full Vision & Mission Statement

Topics

We believe in quality over quantity. To give ourselves a focus, we started out to collect personal stories that relate to our correspondents' experiences with six different global topics. However, these topics were selected to increase the likelihood that the stories of different correspondents will cover the same issues and therefore illuminate these issues from different perspectives - and not to exclude any stories. If you have a personal story relating to a global issue that's not covered by our topics, please still reach out to us! We definitely have some blind spots and are happy to revise our focus and introduce new topics at any point in time. 

Environment

Discussions about the environment often center on grim, impersonal figures. Among the numbers and warnings, it is easy to forget that all of these statistics actually also affect us - in very different ways. We believe that in order to understand the immensity of environmental topics and global climate change, we need the personal stories of our correspondents.

Gender and Sexuality

Gender is the assumption of a "normal". Unmet expectations of what is normal are a world-wide cause for violence. We hope that the stories of our correspondents will help us to better understand the effects of global developments related to gender and sexuality, and to reveal outdated concepts that have been reinforced for centuries.

Migration

Our correspondents write about migration because it is a deeply personal topic that is often dehumanized. People quickly become foreigners, refugees - a "they". But: we have always been migrating, and we always will. For millions of different reasons. By sharing personal stories about migration, we hope to re-humanize this global topic.

Liberation

We want to support the demand for justice by spotlighting the personal stories of people who seek liberation in all its different forms. Our correspondents share their individual experiences in creating equality. We hope that for some this will be an encouragement to continue their own struggle against inequality and oppression - and for some an encouragement to get involved.

Education

Education is the newest addition to our themes. We believe that education, not only formal but also informal, is one of the core aspects of just and equal society as well as social change. Our correspondents share their experiences and confrontations about educational inequalities, accessibility issues and influence of societal norms and structures. 

Corona Virus

2020 is a year different from others before - not least because of the Corona pandemic. The worldwide spread of a highly contagious virus is something that affects all of us in very different ways. To get a better picture of how the pandemic's plethora of explicit and implicit consequences influences our everyday life, we share lockdown stories from correspondents all over the world.

Growing Fast

Although we started just over a year ago, Correspondents of the World has a quickly growing community of correspondents - and a dedicated team of editors, translators and country managers.

94

Correspondents

112

Stories

56

Countries

433

Translations

Contact

Correspondents of the World is as much a community as an online platform. Please feel free to contact us for whatever reason!

Message Us

Message on WhatsApp

Call Us

Joost: +31 6 30273938