رها کردن رویای آمریکایی: دنیایی که از آن می‌آیم و دنیایی که خانه می‌نامم

وقتی خانواده‌ات با فرهنگ‌ها و کشورها در هم آمیخته است ممکن است پیدا کردن جایی که با تو سازگار باشد سخت به نظر برسد
The United States , Northern America

Story by Kiri Wihongi-Croxford. Translated by Atousa Nasertork
Published on September 6, 2020.

This story is also available in GB ar cn de es it kr lk trوقتی خانواده‌ات با فرهنگ‌ها و کشورها در هم آمیخته است ممکن است پیدا کردن جایی که با تو سازگار باشد سخت به نظر برسد. پیش‌زمینه‌ی من خیلی مخلوط است. ملیت من به‌عنوان یک دوتابعیتی از دو کشور است و من انتخاب کرده‌ام در هیچ یک از آن دو کشور زندگی نکنم. مادر من بریتانیایی است و در 4 کشور دنیا خانه یافته است. پدر من مائوری (نیوزلند) بومی است و در 3 کشور دنیا خانه ساخته است. بنابراین تعجبی ندارد که من جا پای آن‌ها بگذارم و در کشورهای بیشتری از کشوری که در آن متولد شدم، خانه بیابم.

من اهل آمریکا هستم و در کودکی مدت کوتاهی در نیوزلند سکونت داشتم. یک دوتابعیتی که بیشتر سال‌هایم را به‌عنوان یک آمریکایی سپری کردم. باور رایجی که بسیاری از آمریکایی‌ها دارند این است که هیچ جای دیگری روی زمین بهتر از آن‌جا نیست. آمریکا سرزمینی آمیخته از فرهنگ‌ها و مذاهب گوناگون است، این کشور مرکز بسیاری از تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های متحول کننده‌ی زندگی است. برابری، آزادی، پول، قدرت، امنیت و ثبات تعداد کمی از دلایلی است که می‌توان نام برد که برخی تصمیم می‌گیرند در آمریکا بمانند یا به آن‌جا مهاجرت کنند. برای این که "رویای آمریکایی" را زندگی کنند.

همه چیز کاملا در اختیار من به نظر می‌رسید، اما چیزی سر جایش نبود. من نمیتوانستم تعادلی بین چیزهایی که برای من به نظر می‌رسیدند پیداکنم.

هر دوی والدین من درگذشته‌اند. هنگامی‌که به من این فرصت داده شد که آمریکا را ترک کنم پس از این که هردوی آن‌ها فوت شدند، هیچ چیز من را باز نمی‌داشت. اگر آن‌ها هنوز این‌جا بودند من به‌خاطر آن‌ها می‌ماندم، اما اتصال من به آمریکا دیگر وجود نداشت. به همین دلیل تصمیم گرفتم آن‌جا را ترک کنم، تا در کشور دیگری با تحصیلات مقرون‌به‌صرفه و مراقبت‌های پزشکی دردسترس برای همه زندگیم را بسازم، یک زندگی با پیشرفت شخصی از طریق یادگیری زبانی جدید، ثروت نه ناشی از پول بلکه ثروت ناشی از تعادل بهتر کار/زندگی؛ به‌طور خلاصه، همه این‌ها به امید به‌دست آوردن زندگی و چشم‌انداز با کیفیت بهتر از دنیا باعث شد تصمیم به ترک بگیرم.

متاسفانه کشورهای بسیاری امروزه شرایط بحرانی سیاسی و جنگ را تجربه می‌کنند. کسانی که در این مناطق زندگی می‌کنند عاشق کشورشان هستند و در آن ریشه‌های عمیق دوانده‌اند. افسوس آن‌ها نمی‌توانند آن‌جا بمانند و باید در مناطق دیگری دنبال پناهندگی باشند.

آرزوی من برای ترک کشوری که در آن به دنیا آمدم برای زندگی یا مرگ نبود. من این امتیاز را دارم که حق انتخاب دنبال کردن مسیر والدینم را داشته باشم. من چیزهایی را که به دنبالشان گشتم و بیش از آن را پیدا کردم. این به من اجازه داده‌است تا چشمانم را رو به چشم‌اندازی جدید باز کنم. دیدگاه پیشین من به شدت توسط رویای آمریکایی شکل گرفته بود. علت طرز فکر جدید من هر چیز که باشد، دنیایی که از آن می‌آیم و دنیایی که خانه می‌نامم به من بصیرتی داد نسبت به کاری که والدینم در طول زندگیشان انجام دادند و دلیلی که من انتخاب کرده‌ام همان کار را در زندگیم انجام دهم.


How does this story make you feel?

Follow-up

Do you have any questions after reading this story? Do you want to follow-up on what you've just read? Get in touch with our team to learn more! Send an email to
[email protected].

Talk about this Story

Please enable cookies to view the comments powered by Disqus.

Share your story

Every story we share is another perspective on a complex topic like migration, gender and sexuality or liberation. We believe that these personal stories are important to better understand what's going on in our globalised society - and to better understand each other. That's because we are convinced that the more we understand about each other, the easier it will be for us to really talk to one another, to get closer - and to maybe find solutions for the issues that affect us all. 

Do you want to share your story? Then have a look here for more info.

Share Your Story

Subscribe to our Monthly Newsletter

Stay up to date with new stories on Correspondents of the World by subscribing to our monthly newsletter:

* indicates required

Follow us on Social Media

Kiri Wihongi-Croxford

Kiri Wihongi-Croxford

I am born in the USA to immigrant parents. I am now living in the Netherlands and experiencing life from a perspective that many Americans never will. I am also a citizen of two countries, a hairstylist by trade, wife and mother.

Other Stories in فارسی
Show all

Get involved

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

Share Your Story

Community Worldwide

Correspondents of the World is not just this website, but also a great community of people from all over the world. While face-to-face meetings are difficult at the moment, our Facebook Community Group is THE place to be to meet other people invested in Correspondents of the World. We are currently running a series of online-tea talks to get to know each other better.

Join Our Community

EXPLORE TOPIC Migration

Global Issues Through Local Eyes

We are Correspondents of the World, an online platform where people from all over the world share their personal stories in relation to global development. We try to collect stories from people of all ages and genders, people with different social and religious backgrounds and people with all kinds of political opinions in order to get a fuller picture of what is going on behind the big news.

Our Correspondents

At Correspondents of the World we invite everyone to share their own story. This means we don't have professional writers or skilled interviewers. We believe that this approach offers a whole new perspective on topics we normally only read about in the news - if at all. If you would like to share your story, you can find more info here.

Share Your Story

Our Editors

We acknowledge that the stories we collect will necessarily be biased. But so is news. Believing in the power of the narrative, our growing team of awesome editors helps correspondents to make sure that their story is strictly about their personal experience - and let that speak for itself.

Become an Editor

Vision

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

View Our Full Vision & Mission Statement

Topics

We believe in quality over quantity. To give ourselves a focus, we started out to collect personal stories that relate to our correspondents' experiences with six different global topics. However, these topics were selected to increase the likelihood that the stories of different correspondents will cover the same issues and therefore illuminate these issues from different perspectives - and not to exclude any stories. If you have a personal story relating to a global issue that's not covered by our topics, please still reach out to us! We definitely have some blind spots and are happy to revise our focus and introduce new topics at any point in time. 

Environment

Discussions about the environment often center on grim, impersonal figures. Among the numbers and warnings, it is easy to forget that all of these statistics actually also affect us - in very different ways. We believe that in order to understand the immensity of environmental topics and global climate change, we need the personal stories of our correspondents.

Gender and Sexuality

Gender is the assumption of a "normal". Unmet expectations of what is normal are a world-wide cause for violence. We hope that the stories of our correspondents will help us to better understand the effects of global developments related to gender and sexuality, and to reveal outdated concepts that have been reinforced for centuries.

Migration

Our correspondents write about migration because it is a deeply personal topic that is often dehumanized. People quickly become foreigners, refugees - a "they". But: we have always been migrating, and we always will. For millions of different reasons. By sharing personal stories about migration, we hope to re-humanize this global topic.

Liberation

We want to support the demand for justice by spotlighting the personal stories of people who seek liberation in all its different forms. Our correspondents share their individual experiences in creating equality. We hope that for some this will be an encouragement to continue their own struggle against inequality and oppression - and for some an encouragement to get involved.

Education

Education is the newest addition to our themes. We believe that education, not only formal but also informal, is one of the core aspects of just and equal society as well as social change. Our correspondents share their experiences and confrontations about educational inequalities, accessibility issues and influence of societal norms and structures. 

Corona Virus

2020 is a year different from others before - not least because of the Corona pandemic. The worldwide spread of a highly contagious virus is something that affects all of us in very different ways. To get a better picture of how the pandemic's plethora of explicit and implicit consequences influences our everyday life, we share lockdown stories from correspondents all over the world.

Growing Fast

Although we started just over a year ago, Correspondents of the World has a quickly growing community of correspondents - and a dedicated team of editors, translators and country managers.

94

Correspondents

113

Stories

57

Countries

433

Translations

Contact

Correspondents of the World is as much a community as an online platform. Please feel free to contact us for whatever reason!

Message Us

Message on WhatsApp

Call Us

Joost: +31 6 30273938