Photo by Ninno JackJr on Unsplash

Luchtverontreiniging in Kampala, Oeganda

Als er niet snel concrete maatregelen worden getroffen, wordt de hoofdstad van de Parel van Afrika binnen enkele tientallen jaren vrijwel onbewoonbaar.
Uganda, Eastern Africa

Story by Anna Adima. Translated by Jan Messchendorp
Published on February 27, 2022.

This story is also available in GB ar cn de es fr it kr trNet als de meeste inwoners van Kampala, Oeganda (waar ik vanwege veldonderzoek voor mijn promotie nu woon), adem ik dagelijks meer aan een giftige cocktail van stof, uitlaatgassen en industrierook in dan goed voor mij is.

Kampala is de hoofdstad van Oeganda, en met een jaarlijkse groei van 4,03% en een bevolking van 1,6 miljoen mensen is het een van de snelstgroeiende steden ter wereld. De groei van de industrie en de verstedelijking gaan ook gepaard met een groter aantal voertuigen: daarvan rijden er in de straten van Kampala ongeveer 50.000, waaronder auto’s, bussen, vrachtwagens en motortaxi’s. Veel van deze voertuigen zijn oud en zonder oog voor het milieu vervaardigd. Samen met gevaarlijk industrieel afval dragen ze bij aan de grote luchtverontreiniging in de stad. Verder komen er giftige stoffen vrij bij het verbranden van afval en bij het stoken van hout of houtskool voor de voedselbereiding binnenshuis.

Kampala is na Kano in Nigeria de meest vervuilde stad van Afrika: met een PM2,5 (fijnstof met een omvang van 2,5 micrometer, dat van alle luchtverontreinigende stoffen het meest schadelijk voor de gezondheid is) van gemiddeld 40,8µg/m³ in 2018, ligt het gehalte ruim boven het aanbevolen streefcijfer van 10 µg/m³ van de Wereldgezondheidsorganisatie. De effecten van deze verschillende vormen van luchtvervuiling zijn in Kampala dagelijks voelbaar. Wanneer ik op een van de zeven heuvels van Kampala sta, zie ik hoe een dikke smogwolk als een verstikkende deken boven de stad hangt. Als je in het vreselijk drukke verkeer komt vast te zitten, wordt je blootgesteld aan de dodelijke uitlaatgassen van de voertuigen om je heen. Buiten (hard)lopen of fietsen kan gevaarlijk zijn: vroeger liep je vooral kans om door een auto te worden aangereden of het slachtoffer te worden van geweld, maar nu is het grootste risico dat je ongezonde lucht inademt (en daarom sport ik binnen). Verrassend is het dan ook niet dat luchtwegaandoeningen hier in opmars zijn. Het aantal sterfgevallen dat verband houdt met luchtverontreiniging, stond in Oeganda in 2017 op 13.000.

De lokale pers is zich bewust van de gevaren van luchtvervuiling in Kampala en Oeganda. Verschillende nieuwsstations roepen op tot actie, en academici en het stadsbestuur van Kampala geven het publiek voorlichting over het gif dat we inademen. In 2018 heeft de Oegandese regering een wet aangenomen om de invoer van auto’s ouder dan 15 jaar te verbieden, met als doel de vervuiling in het land terug te dringen. Eigenaars van auto’s die ouder dan vijf jaar zijn, moeten een milieuheffing betalen.

Maar is dat genoeg om de luchtverontreiniging te bestrijden? Mensen die in Oeganda wandelen of van het openbaar vervoer gebruikmaken, worden geassocieerd met de arbeidersklasse en de rijken in de stad kijken vaak op hen neer. Bovendien is het openbaar vervoer niet altijd de veiligste of de betrouwbaarste manier om je te verplaatsen. Vooral vrouwen hebben last van intimidatie en geweld (veel vrouwen in mijn kennissenkring hebben dit helaas aan den lijve ondervonden). Er is een tweeledige transformatie nodig: het openbaar vervoer moet veiliger en toegankelijker worden, ook voor gemarginaliseerde personen in de stedelijke ruimte, en er moet een eind komen aan het idee dat deze vorm van vervoer uitsluitend voor de armen is.

Uiteraard zijn dit maar kleine oplossingen voor een heel groot probleem. Maar als er niet snel concrete maatregelen worden getroffen, wordt de hoofdstad van de Parel van Afrika binnen enkele tientallen jaren vrijwel onbewoonbaar.


How does this story make you feel?

Follow-up

Do you have any questions after reading this story? Do you want to follow-up on what you've just read? Get in touch with our team to learn more! Send an email to
[email protected].

Talk about this Story

Please enable cookies to view the comments powered by Disqus.

Share your story

Every story we share is another perspective on a complex topic like migration, gender and sexuality or liberation. We believe that these personal stories are important to better understand what's going on in our globalised society - and to better understand each other. That's because we are convinced that the more we understand about each other, the easier it will be for us to really talk to one another, to get closer - and to maybe find solutions for the issues that affect us all. 

Do you want to share your story? Then have a look here for more info.

Share Your Story

Subscribe to our Monthly Newsletter

Stay up to date with new stories on Correspondents of the World by subscribing to our monthly newsletter:

* indicates required

Follow us on Social Media

Anna Adima

Anna Adima

Of German-Ugandan heritage, Anna is a PhD student at the University of York in the UK, where she is researching East African History. She is particularly interested in women’s history, heritage preservation, and issues surrounding race and feminism. With stints in Mwanza, The Hague, Toulouse, London, and Nairobi – in between returning to her ‘passport countries’ – Anna is privileged to have called different places around the world home. When she is not covered in dust looking at old documents in historical archives, Anna enjoys drinking coffee, swimming, and can often be found curled up in her favourite spot on the couch reading a book. She tweets @anna_adima.

Other Stories in Nederlands
Show all

Get involved

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

Share Your Story

Community Worldwide

Correspondents of the World is not just this website, but also a great community of people from all over the world. While face-to-face meetings are difficult at the moment, our Facebook Community Group is THE place to be to meet other people invested in Correspondents of the World. We are currently running a series of online-tea talks to get to know each other better.

Join Our Community

EXPLORE TOPIC Environment

Global Issues Through Local Eyes

We are Correspondents of the World, an online platform where people from all over the world share their personal stories in relation to global development. We try to collect stories from people of all ages and genders, people with different social and religious backgrounds and people with all kinds of political opinions in order to get a fuller picture of what is going on behind the big news.

Our Correspondents

At Correspondents of the World we invite everyone to share their own story. This means we don't have professional writers or skilled interviewers. We believe that this approach offers a whole new perspective on topics we normally only read about in the news - if at all. If you would like to share your story, you can find more info here.

Share Your Story

Our Editors

We acknowledge that the stories we collect will necessarily be biased. But so is news. Believing in the power of the narrative, our growing team of awesome editors helps correspondents to make sure that their story is strictly about their personal experience - and let that speak for itself.

Become an Editor

Vision

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

View Our Full Vision & Mission Statement

Topics

We believe in quality over quantity. To give ourselves a focus, we started out to collect personal stories that relate to our correspondents' experiences with six different global topics. However, these topics were selected to increase the likelihood that the stories of different correspondents will cover the same issues and therefore illuminate these issues from different perspectives - and not to exclude any stories. If you have a personal story relating to a global issue that's not covered by our topics, please still reach out to us! We definitely have some blind spots and are happy to revise our focus and introduce new topics at any point in time. 

Environment

Discussions about the environment often center on grim, impersonal figures. Among the numbers and warnings, it is easy to forget that all of these statistics actually also affect us - in very different ways. We believe that in order to understand the immensity of environmental topics and global climate change, we need the personal stories of our correspondents.

Gender and Sexuality

Gender is the assumption of a "normal". Unmet expectations of what is normal are a world-wide cause for violence. We hope that the stories of our correspondents will help us to better understand the effects of global developments related to gender and sexuality, and to reveal outdated concepts that have been reinforced for centuries.

Migration

Our correspondents write about migration because it is a deeply personal topic that is often dehumanized. People quickly become foreigners, refugees - a "they". But: we have always been migrating, and we always will. For millions of different reasons. By sharing personal stories about migration, we hope to re-humanize this global topic.

Liberation

We want to support the demand for justice by spotlighting the personal stories of people who seek liberation in all its different forms. Our correspondents share their individual experiences in creating equality. We hope that for some this will be an encouragement to continue their own struggle against inequality and oppression - and for some an encouragement to get involved.

Education

Education is the newest addition to our themes. We believe that education, not only formal but also informal, is one of the core aspects of just and equal society as well as social change. Our correspondents share their experiences and confrontations about educational inequalities, accessibility issues and influence of societal norms and structures. 

Corona Virus

2020 is a year different from others before - not least because of the Corona pandemic. The worldwide spread of a highly contagious virus is something that affects all of us in very different ways. To get a better picture of how the pandemic's plethora of explicit and implicit consequences influences our everyday life, we share lockdown stories from correspondents all over the world.

Growing Fast

Although we started just over a year ago, Correspondents of the World has a quickly growing community of correspondents - and a dedicated team of editors, translators and country managers.

94

Correspondents

112

Stories

56

Countries

433

Translations

Contact

Correspondents of the World is as much a community as an online platform. Please feel free to contact us for whatever reason!

Message Us

Message on WhatsApp

Call Us

Joost: +31 6 30273938