Participants of the Climate Forum in 2019, photo credit 350.org

Geen dictaat maar overleg: regering moet lokale gemeenschappen bij klimaatbeleid betrekken

Lokale gemeenschappen (en ngo's) weten beter dan de regering hoe ze milieubeleid vorm kunnen geven. Laten zij het voortouw nemen bij de energietransitie in Oekraïne.
Ukraine, Eastern Europe

Story by Illia Yeremenko. Translated by Jan Messchendorp
Published on January 23, 2021.

This story is also available in GB ar fr it kr ru tr uaListen to this story:


Vorig jaar waren er twee verkiezingen in Oekraïne.[1] Ook heeft de nieuwe regering het milieubeleid gewijzigd. Het Ministerie van Energie en de Kolensector en het Ministerie van Milieubescherming werden samengevoegd tot het “Ministerie van Energie en Milieubescherming”. Vervolgens kwam de nieuwe minister van Energie en Milieu met een “Green New Deal” voor Oekraïne op de proppen.[2] Het idee juich ik beslist toe. Maar op basis van mijn ervaring met lokale autoriteiten durf ik de volgende stelling aan: het nieuwe beleid moet veel uitgebreider worden besproken met belanghebbenden op alle niveaus, waaronder op lokaal niveau. Pas daarna kan dit beleid zijn definitieve vorm krijgen.

In 2010, toen ik nog studeerde, meldde ik me als vrijwilliger aan bij een ngo op milieugebied. Als eerste kreeg ik opdracht onderzoek te doen naar energie-efficiëntieprojecten in het district Manevychi, een kleine gemeenschap in het noorden van Oekraïne. In de gesprekken met medewerkers van het districtsbestuur merkte ik hoe gemotiveerd ze waren. Ze wilden het comfort van de burgers vergroten door de openbare voorzieningen efficiënter te maken. Misschien zijn niet alle ambtenaren zo gemotiveerd, maar degenen die ik heb ontmoet, hadden echt de intentie om het leven van hun medeburgers te verbeteren. Dit geldt vooral binnen kleine gemeenschappen, waar ambtenaren de behoeften van hun vrienden en buren vertegenwoordigen. Daarom geloof ik dat lokale gemeenschappen, en niet de federale overheid, het voortouw moeten nemen bij de “nieuwe groene transformatie”.

Dat is iets wat de nationale autoriteiten moeten leren! In mijn huidige functie bij de milieu-ngo bezie ik het nationale beleid vanuit het perspectief van lokale ambtenaren. De regering maakt plannen maar bespreekt die niet met de lokale gemeenschappen. Door gebrek aan overleg levert de praktische uitvoering van die plannen soms problemen op. Zo verstrekt de overheid energiesubsidies aan gezinnen met een laag inkomen, maar die ontmoedigen mensen juist om zuinig met energie om te gaan. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een huishouden per jaar een bepaalde hoeveelheid gas verbruiken. Als het verbruik lager is, raakt men de subsidie weer kwijt. Op die manier worden mensen ertoe aangezet meer aardgas te gebruiken. Dat noem ik een perverse prikkel.

Op een dag zat ik samen met collega's in een café. We bespraken hoe we de kloof tussen nationaal en lokaal beleid kleiner konden maken. Dat leidde tot het grootste evenement dat ik ooit heb georganiseerd: het forum over “Klimaatambities van steden”, in 2019. Vertegenwoordigers van 50 lokale autoriteiten kwamen daar bij elkaar, waaronder de burgemeesters van 7 steden. Er werd een verklaring opgesteld die door 21 gemeenten werd ondertekend. In deze verklaring wordt de staat opgeroepen meer aandacht aan lokale ontwikkelingen te schenken, vooral op het gebied van groene energie en klimaat. Dit was het grootste en meest invloedrijke energie-evenement dat maatschappelijke organisaties in Oekraïne ooit hebben opgezet.

Veel deelnemers schaarden zich achter het idee van betere samenwerking tussen de lokale en nationale overheid, en van de “nieuwe groene transformatie” in het algemeen.

Ik was erg trots op wat we hebben bereikt.

Als maatschappelijke organisaties steunen we lokale autoriteiten die in actie willen komen voor het klimaat. Als de regering ons voorbeeld zou volgen, zou de nieuwe groene economie in een mum van tijd een feit zijn.


[1] Lees hier en hier over de verkiezingen.

[2] Zie de publicatie van de ministerraad (alleen in het Oekraïens). Download het concept voor meer informatie.


How does this story make you feel?

Follow-up

Do you have any questions after reading this story? Do you want to follow-up on what you've just read? Get in touch with our team to learn more! Send an email to
[email protected].

Talk about this Story

Please enable cookies to view the comments powered by Disqus.

Share your story

Every story we share is another perspective on a complex topic like migration, gender and sexuality or liberation. We believe that these personal stories are important to better understand what's going on in our globalised society - and to better understand each other. That's because we are convinced that the more we understand about each other, the easier it will be for us to really talk to one another, to get closer - and to maybe find solutions for the issues that affect us all. 

Do you want to share your story? Then have a look here for more info.

Share Your Story

Subscribe to our Monthly Newsletter

Stay up to date with new stories on Correspondents of the World by subscribing to our monthly newsletter:

* indicates required

Follow us on Social Media

Illia Yeremenko

Illia Yeremenko

Illia (31) works for the NGO Ecoclub of Ukraine and has been chairing the Ukrainian Climate Network for the last four  years. Ecoclub is based in Rivne, western Ukraine, but its operations cover the whole country and, to a limited extent, engage other eastern European countries (Georgia, Moldova). Illia joined the organization as a student eight years ago. From the very beginning his work was closely related to local authorities. Illia designed and carried out educational and awareness-raising programs for local officials, and participated at countless round tables and meetings to help them in strategizing. He believes that local communities are the force that brings prosperity to any nation.

Other Stories in Nederlands
Show all

Get involved

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

Share Your Story

Community Worldwide

Correspondents of the World is not just this website, but also a great community of people from all over the world. While face-to-face meetings are difficult at the moment, our Facebook Community Group is THE place to be to meet other people invested in Correspondents of the World. We are currently running a series of online-tea talks to get to know each other better.

Join Our Community

EXPLORE TOPIC Environment

Global Issues Through Local Eyes

We are Correspondents of the World, an online platform where people from all over the world share their personal stories in relation to global development. We try to collect stories from people of all ages and genders, people with different social and religious backgrounds and people with all kinds of political opinions in order to get a fuller picture of what is going on behind the big news.

Our Correspondents

At Correspondents of the World we invite everyone to share their own story. This means we don't have professional writers or skilled interviewers. We believe that this approach offers a whole new perspective on topics we normally only read about in the news - if at all. If you would like to share your story, you can find more info here.

Share Your Story

Our Editors

We acknowledge that the stories we collect will necessarily be biased. But so is news. Believing in the power of the narrative, our growing team of awesome editors helps correspondents to make sure that their story is strictly about their personal experience - and let that speak for itself.

Become an Editor

Vision

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

View Our Full Vision & Mission Statement

Topics

We believe in quality over quantity. To give ourselves a focus, we started out to collect personal stories that relate to our correspondents' experiences with six different global topics. However, these topics were selected to increase the likelihood that the stories of different correspondents will cover the same issues and therefore illuminate these issues from different perspectives - and not to exclude any stories. If you have a personal story relating to a global issue that's not covered by our topics, please still reach out to us! We definitely have some blind spots and are happy to revise our focus and introduce new topics at any point in time. 

Environment

Discussions about the environment often center on grim, impersonal figures. Among the numbers and warnings, it is easy to forget that all of these statistics actually also affect us - in very different ways. We believe that in order to understand the immensity of environmental topics and global climate change, we need the personal stories of our correspondents.

Gender and Sexuality

Gender is the assumption of a "normal". Unmet expectations of what is normal are a world-wide cause for violence. We hope that the stories of our correspondents will help us to better understand the effects of global developments related to gender and sexuality, and to reveal outdated concepts that have been reinforced for centuries.

Migration

Our correspondents write about migration because it is a deeply personal topic that is often dehumanized. People quickly become foreigners, refugees - a "they". But: we have always been migrating, and we always will. For millions of different reasons. By sharing personal stories about migration, we hope to re-humanize this global topic.

Liberation

We want to support the demand for justice by spotlighting the personal stories of people who seek liberation in all its different forms. Our correspondents share their individual experiences in creating equality. We hope that for some this will be an encouragement to continue their own struggle against inequality and oppression - and for some an encouragement to get involved.

Education

Education is the newest addition to our themes. We believe that education, not only formal but also informal, is one of the core aspects of just and equal society as well as social change. Our correspondents share their experiences and confrontations about educational inequalities, accessibility issues and influence of societal norms and structures. 

Corona Virus

2020 is a year different from others before - not least because of the Corona pandemic. The worldwide spread of a highly contagious virus is something that affects all of us in very different ways. To get a better picture of how the pandemic's plethora of explicit and implicit consequences influences our everyday life, we share lockdown stories from correspondents all over the world.

Growing Fast

Although we started just over a year ago, Correspondents of the World has a quickly growing community of correspondents - and a dedicated team of editors, translators and country managers.

94

Correspondents

112

Stories

56

Countries

433

Translations

Contact

Correspondents of the World is as much a community as an online platform. Please feel free to contact us for whatever reason!

Message Us

Message on WhatsApp

Call Us

Joost: +31 6 30273938