Photo Credit: Salum Ndezi

زندگی می‌تواند ناگهان تغییر کند

.هنگامی‌که سال جدید با 365 روز پیشرو آغاز می‌شود، من 365 فرصت در دستم می‌بینم
DR of the Congo, Middle Africa

Story by Salum Ndezi. Translated by Atousa Nasertork
Published on March 14, 2021.

This story is also available in GB ar de es fr it krمن در شهر بوکاوا، بخش شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو، متولد شدم. هنگامی‌که پنج ساله بودم، مادرم به بیماری به‌نام جذام دچار شد. پدرم او را به بیمارستان‌های زیادی در سطح شهر برد، اما او بهبود نمی‌یافت. پدرم همه‌ی درآمد‌های زیاد کسب و کارش را برای صورت‌حساب‌های بیمارستانی بسیار خرج کرد. بعداً پاهای مادرم فلج شد و نمی‌توانست راه برود. پس پدرم او را به بیمارستان بهتری در شهر منتقل کرد، که او در آن‌جا درمان شد و بهبود یافت و شروع به راه رفتن مانند گذشته کرد. صورت‌حساب آن بیمارستان بسیار گران بود. پدرم ناچار بود خانه‌مان رابفروشد تا آن را پرداخت کند. به‌دلیل این شرایط زندگی، والدینم از بوکاوا به روستایی به‌نام نیانگیزی نقل مکان کردند.

من تا زمانی که دوره‌ی متوسطه را تمام کنم در نیانگیزی بزرگ شدم. سپس خانواده‌ام را ترک کردم و به شهر بازگشتم تا تحصیلات دانشگاهی‌ام را دنبال کنم. من می‌خواستم یک متخصص فناوری اطلاعات شوم، اما نتوانستم وارد دانشگاهی با دانشکده‌ی مهندسی نرم‌افزار شوم. پس تصمیم گرفتم همه جا را بگردم و به دانشگاهی در شهر کیگالی، پایتخت رواندا (کشور همسایه‌ی ما)، رفتم. من از مرزها عبور کردم و به دانشگاه پا گذاشتم. از این‌که کشوری جدید، غذای جدید، جوّی جدید، فرهنگ جدید و دوستان جدید را تجربه می‌کردم بسیار خوشحال بودم.

بعد از یک سال و نیم، برادرم که هزینه‌ی تحصیلم، اجاره‌ام و دیگر مخارجم را می‌داد، وقتی‌که فرشگاه مبلمانش در آتش‌سوزی الکتریکی سوخت، شغلش را از دست داد. به‌دلیل آن شرایط پیش‌بینی‌نشده، زندگی‌های ما تلخ شد. من برای همه‌چیز روی برادرم حساب کرده بودم. من خانواده و دوستانی در کیگالی نداشتم که بتوانند کمک کنند، و هیچ‌کس دیگری در خانواده‌ی من نمی‌توانست مرا حمایت مالی کند زیرا من از خانواده‌ای با سطح درآمد پایین می‌آیم. به‌خاطر اضطراب 4 کیلو در طول یک هفته از دست دادم. به‌دلیل شرایط مالی‌ام، مجبور بودم به خانه بازگردم. برنامه‌ریزی کردم در دو هفته آتی آن‌جا را ترک کنم زیرا با ده روز اجاره و غذای کمی که پانزده روز جوابگوی من بود مانده‌بودم.

چهار روز پیش از روز ترکم، به کتاب‌خانه رفتم. آن‌جا با دوست جدیدی ملاقات کردم، مهاجر دیگری که وقتی شنید سواحلی صحبت می‌کنم، خود را معرفی کرد. او با گفتن این‌که دبستان‌های محلی برای معلمان فرانسه فرصت شغلی دارند، زندگی من را تغییر داد.

من درخواست دادم و به خدای متعال دعا کردم. او بالای سر همه‌کس و همه‌چیز است و او کسی است که می‌دهد و می‌گیرد. پس از پنج روز، یک مدرسه برای مصاحبه با من تماس گرفت. سه روز بعد، مدیر مدرسه تماس گرفت تا به من بگوید که شغل را گرفته‌ام. این برای من یک معجزه بود! من تمام برنامه‌هایم را لغو کردم تا به خانه بازگردم.

هنگامی‌که من شغل را دریافت کردم، برای یک ترم تحصیل را متوقف کردم تا پول جمع کنم. پس از پنج ماه به دانشگاه برگشتم تا تحصیلاتم را ادامه دهم، اما درآمدم کفاف هزینه‌ی مهندسی نرم‌افزار را نمی‌داد. پس من به دانشکده‌ی زبان و ادبیات انگلیسی تغییر دادم. حال من سال آخر هستم و همچنان فرانسه آموزش می‌دهم.

از زمانی‌که شغل تدریس را گرفتم، باور کردم که هرچیزی در زندگی ممکن است. هنگامی‌که سال جدید با 365 روز پیشرو آغاز می‌شود، من 365 فرصت در دستم می‌بینم. معتقدم لازم است بیشتر خلاق و شجاع باشم و با کسانی که مواجه می‌شوم در ارتباط خوبی باشم. من می‌گویم: حتی اگر تلاش می‌کنی و شکست می‌خوری، ناامید نباش. همیشه نگرش مثبتی از موفقیت داشته باش زیرا هر موقعیتی در زندگی موقتی است. زندگی: مساله فقط زمان است.


کلیک کنید تا بیشتر درباره‌ی این‌که چطور تدریس فرانسه زندگی سلوم را تغییر داد مطالعه کنید.
How does this story make you feel?

Follow-up

Do you have any questions after reading this story? Do you want to follow-up on what you've just read? Get in touch with our team to learn more! Send an email to
[email protected].

Talk about this Story

Please enable cookies to view the comments powered by Disqus.

Share your story

Every story we share is another perspective on a complex topic like migration, gender and sexuality or liberation. We believe that these personal stories are important to better understand what's going on in our globalised society - and to better understand each other. That's because we are convinced that the more we understand about each other, the easier it will be for us to really talk to one another, to get closer - and to maybe find solutions for the issues that affect us all. 

Do you want to share your story? Then have a look here for more info.

Share Your Story

Subscribe to our Monthly Newsletter

Stay up to date with new stories on Correspondents of the World by subscribing to our monthly newsletter:

* indicates required

Follow us on Social Media

Salum Ndezi

Salum Ndezi

I’m Salumu, from the Democratic Republic of Congo, which is the second widest country of Africa with more than four hundred tribes and more than four hundred fifty dialects. Kiswahili, Lingala, Tshiluba and Kikongo are the four national languages and French is an official one. It is a very rich country with its natural resources. But the biggest problems are the political instability, insecurity, war most in the eastern part of the country, and tribalism. And these bring us other big problems of poverty and hunger. Citizens cannot benefit from the resources of their own country. I observed and found out that people’s mentality must be changed, from all classes of people. And my only way to contribute to changing people’s mentality is through writing and sharing my ideas with everyone. Together we can make Congo, Africa and the whole world a better place.

Other Stories in فارسی
Show all

Get involved

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

Share Your Story

Community Worldwide

Correspondents of the World is not just this website, but also a great community of people from all over the world. While face-to-face meetings are difficult at the moment, our Facebook Community Group is THE place to be to meet other people invested in Correspondents of the World. We are currently running a series of online-tea talks to get to know each other better.

Join Our Community

EXPLORE TOPIC Migration

Global Issues Through Local Eyes

We are Correspondents of the World, an online platform where people from all over the world share their personal stories in relation to global development. We try to collect stories from people of all ages and genders, people with different social and religious backgrounds and people with all kinds of political opinions in order to get a fuller picture of what is going on behind the big news.

Our Correspondents

At Correspondents of the World we invite everyone to share their own story. This means we don't have professional writers or skilled interviewers. We believe that this approach offers a whole new perspective on topics we normally only read about in the news - if at all. If you would like to share your story, you can find more info here.

Share Your Story

Our Editors

We acknowledge that the stories we collect will necessarily be biased. But so is news. Believing in the power of the narrative, our growing team of awesome editors helps correspondents to make sure that their story is strictly about their personal experience - and let that speak for itself.

Become an Editor

Vision

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

View Our Full Vision & Mission Statement

Topics

We believe in quality over quantity. To give ourselves a focus, we started out to collect personal stories that relate to our correspondents' experiences with six different global topics. However, these topics were selected to increase the likelihood that the stories of different correspondents will cover the same issues and therefore illuminate these issues from different perspectives - and not to exclude any stories. If you have a personal story relating to a global issue that's not covered by our topics, please still reach out to us! We definitely have some blind spots and are happy to revise our focus and introduce new topics at any point in time. 

Environment

Discussions about the environment often center on grim, impersonal figures. Among the numbers and warnings, it is easy to forget that all of these statistics actually also affect us - in very different ways. We believe that in order to understand the immensity of environmental topics and global climate change, we need the personal stories of our correspondents.

Gender and Sexuality

Gender is the assumption of a "normal". Unmet expectations of what is normal are a world-wide cause for violence. We hope that the stories of our correspondents will help us to better understand the effects of global developments related to gender and sexuality, and to reveal outdated concepts that have been reinforced for centuries.

Migration

Our correspondents write about migration because it is a deeply personal topic that is often dehumanized. People quickly become foreigners, refugees - a "they". But: we have always been migrating, and we always will. For millions of different reasons. By sharing personal stories about migration, we hope to re-humanize this global topic.

Liberation

We want to support the demand for justice by spotlighting the personal stories of people who seek liberation in all its different forms. Our correspondents share their individual experiences in creating equality. We hope that for some this will be an encouragement to continue their own struggle against inequality and oppression - and for some an encouragement to get involved.

Education

Education is the newest addition to our themes. We believe that education, not only formal but also informal, is one of the core aspects of just and equal society as well as social change. Our correspondents share their experiences and confrontations about educational inequalities, accessibility issues and influence of societal norms and structures. 

Corona Virus

2020 is a year different from others before - not least because of the Corona pandemic. The worldwide spread of a highly contagious virus is something that affects all of us in very different ways. To get a better picture of how the pandemic's plethora of explicit and implicit consequences influences our everyday life, we share lockdown stories from correspondents all over the world.

Growing Fast

Although we started just over a year ago, Correspondents of the World has a quickly growing community of correspondents - and a dedicated team of editors, translators and country managers.

94

Correspondents

112

Stories

56

Countries

433

Translations

Contact

Correspondents of the World is as much a community as an online platform. Please feel free to contact us for whatever reason!

Message Us

Message on WhatsApp

Call Us

Joost: +31 6 30273938